ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพโรจน์    ใจเตี้ย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยห้า
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2