ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประกายคำ    มโนแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำดิบ
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2