ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์สุรีย์    ศรีคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีศรีวิชัย
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2