ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เวชยันต์    นันทมิตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฮ่อมต้อ
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2