ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐวุฒิ    หลวงธิจา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปาง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2