ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี มงคล    วงศ์ฝั้น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนากลาง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2