ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีชัย    อัมพุธ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแทง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2