ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วันเพ็ญ    อินต๊ะขัติย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2