ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพา    มีสอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยปิง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2