ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัคร    ไชยสมภาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปวง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2