ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สยาม    มูลอินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าจี้
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2