ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิญโญ    ลาโสม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโป่ง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1