ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัชวิชญ์    โฮงยากุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโป่ง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1