ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิเทศ    ภูคงคำ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดินดำ
สังกัด
สพป.เลย เขต 1