ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นิเทศ    ภูคงคำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1