ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง คำใส    แสนหลวง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดินดำ
สังกัด
สพป.เลย เขต 1