ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง คำใส    แสนหลวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1