ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเชาว์    แก้ววงษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดินดำ
สังกัด
สพป.เลย เขต 1