ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมเชาว์    แก้ววงษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1