ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทีป    ผางสง่า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกดู่
สังกัด
สพป.เลย เขต 1