ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรุณี    ราชพัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโคก
สังกัด
สพป.เลย เขต 1