ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุมานี    โศณณายะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด
สพป.เลย เขต 1