ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาลิตา    โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองเลย
สังกัด
สพป.เลย เขต 1