ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พีระศักดิ์    โสประดิษฐ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1