ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เชาวนี    จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหล่งควาย
สังกัด
สพป.เลย เขต 1