ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิษยุทธ์    บัวจูม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ลาน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2