ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บุปผา    จันภักดี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศรีประชานุกูล
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3