ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณภัชนันท์    วิสิฐธันยธร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศรีประชานุกูล
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3