ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนอง    อูบคำ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศรีประชานุกูล
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3