ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัญโญ    ใครบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลสกลนคร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1