ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิศักดิ์    บุญยืน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1