ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จันทร์สุดา    จันทะพรหม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาอ้อยคำสะอาด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1