ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาสกร    มั่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชิงดอย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1