ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนุวัฒน์    สุภาอ้วน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1