ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรัญญา    ชนะเพีย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1