ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัมภาษณ์    นรภาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1