ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    ไพคำนาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1