ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรีทัศน์    วิรัสวา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจันทร์เพ็ญ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1