ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุรักษ์    บุญจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านค้อน้อย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1