ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    ระเวงวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกเลาะวิทยาคาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1