ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวัฒน์    วาทะวัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1