ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. เชิดศักดิ์    สิงห์สุพรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1