ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุรินทร์    บุรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1