ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วนิดา    ภูชำนิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาตาลคำข่า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1