ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฤทัยทรัพย์    ดอกคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแก
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1