ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรทิพย์    ทอนฮามแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงขวาง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1