ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กุศล    ชุมปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1