ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพศาล    สมบูรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1