ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มุงคุณ    สีหามาตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1