ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จารึก    ชาวันดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนาเวงวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1