ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สงัด    งอยผาลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1