ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิสิฐศักดิ์    บุ่งทวย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1