ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นัทธมน    ทวีกิตติเกษม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1